[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[mirror] thông báo về sự cố out-of-sync 1 tuần!! Thông báo về mirror f.archlinuxvn.org !!

Do server bị treo mình đã khởi động lại cách đây khoảng 1 tuần (22/10), 
khiến cho PID file bị thừa ra và chương trình cập nhật mirror không 
hoạt động. kết quả là mirror này bị out-of-sync 1 tuần.

Mình được đội ArchLinux báo hôm nay và đang fix. 
Mirror sẽ được đồng bộ trong vòng 30 phút nữa. 

Xin lỗi các bạn vì sự cố ngớ ngẩn này!

!Ping Huy Nguyen

--
I am ... 5.5 dog years old.