[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [mirror] thông báo về sự cố out-of-sync 1 tuầnMirror đã được sync. 555 gói được cập nhật (thêm) trong tuần qua

{
"mirror_contact": "f_at_archlinuxvn_dot_org",
"mirror_config": "Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch";,
"mirror_iso_files": "http://f.archlinuxvn.org/archlinux/iso/";,
"the_latest_package": "mingw-w64-winpthreads-3.3.0-1-any.pkg.tar.xz",
"the_latest_package_time": "2014-10-28 17:21:33.000000000 +0700",
"repo_total_size_in_bytes": "51372262632",
"repo_total_size_in_name": "48G",
"number_of_packages_x86_64": "5011",
"number_of_packages_i686": "4836",
"number_of_packages_any": "2355",
"number_of_updated_packages": "555",
"number_of_deleted_packages": "null",
"report_time": "20141028-200838"
}


On Tue, 28 Oct 2014 19:43:47 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> !! Thông báo về mirror f.archlinuxvn.org !!
> 
> Do server bị treo mình đã khởi động lại cách đây khoảng 1 tuần
> (22/10), khiến cho PID file bị thừa ra và chương trình cập nhật
> mirror không hoạt động. kết quả là mirror này bị out-of-sync 1 tuần.
> 
> Mình được đội ArchLinux báo hôm nay và đang fix. 
> Mirror sẽ được đồng bộ trong vòng 30 phút nữa. 
> 
> Xin lỗi các bạn vì sự cố ngớ ngẩn này!
> 
> !Ping Huy Nguyen
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.