[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [mirror] thông báo về sự cố out-of-sync 1 tuầnDo hiện tại option --max-delete mình để 1000 nó không xóa được hết
các gói cũ nên em chạy lại sync 2 lần nữa để clean up,

Hiện tại mirror đã hoạt động lại bình thường.

On 10/28/2014 08:19 PM, Anh K. Huynh wrote:
Mirror đã được sync. 555 gói được cập nhật (thêm) trong tuần qua

{
"mirror_contact": "f_at_archlinuxvn_dot_org",
"mirror_config": "Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch";,
"mirror_iso_files": "http://f.archlinuxvn.org/archlinux/iso/";,
"the_latest_package": "mingw-w64-winpthreads-3.3.0-1-any.pkg.tar.xz",
"the_latest_package_time": "2014-10-28 17:21:33.000000000 +0700",
"repo_total_size_in_bytes": "51372262632",
"repo_total_size_in_name": "48G",
"number_of_packages_x86_64": "5011",
"number_of_packages_i686": "4836",
"number_of_packages_any": "2355",
"number_of_updated_packages": "555",
"number_of_deleted_packages": "null",
"report_time": "20141028-200838"
}


On Tue, 28 Oct 2014 19:43:47 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

!! Thông báo về mirror f.archlinuxvn.org !!

Do server bị treo mình đã khởi động lại cách đây khoảng 1 tuần
(22/10), khiến cho PID file bị thừa ra và chương trình cập nhật
mirror không hoạt động. kết quả là mirror này bị out-of-sync 1 tuần.

Mình được đội ArchLinux báo hôm nay và đang fix.
Mirror sẽ được đồng bộ trong vòng 30 phút nữa.

Xin lỗi các bạn vì sự cố ngớ ngẩn này!

!Ping Huy Nguyen

--
I am ... 5.5 dog years old.


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Best regards,
Nguyễn Quang Huy