[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"On Wed, 29 Oct 2014 10:26:00 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> ops, chốt lịch chưa mọi người nhể, t7 đó mình vẫn đi làm, nếu có bia
> bọt thì có thể ra sau [?][?]

3h30 chiều thứ 7 đó Quang. Sau đó các bạn có thể ra bờ kè hoặc khu Bắc
Hải uống cà phê ăn tối tiếp :)

--
I am ... 5.5 dog years old.