[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"Hủy Offline 12. Cảm ơn các bạn.

Mọi thắc mắc và trao đổi vui lòng ghi vào chủ đề này,
hoặc trao đổi thêm ở

 https://www.facebook.com/events/611344395655115/

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5.5 dog years old.