[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"On Fri, 31 Oct 2014 21:45:59 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Hủy Offline 12. Cảm ơn các bạn.
> 
> Mọi thắc mắc và trao đổi vui lòng ghi vào chủ đề này,
> hoặc trao đổi thêm ở
> 
>  https://www.facebook.com/events/611344395655115/

Link deleted.


--
I am ... 5.5 dog years old.