[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"On Fri, 31 Oct 2014 22:33:19 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> Có lẽ chuyện này là sự trùng hợp "phá rối" trong thời điểm nhạy cảm
> thôi anh, không đến nỗi hèn đâu, trêu nhau tí mà ;) 

Người thông minh là người biết đùa.

Nhưng chú nào đùa không đúng lúc thì e hèm, tự điền vào chỗ trống.

--
I am ... 5.5 dog years old.

LS0tDQo=