[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Offline 12 và "mạo danh"Xác nhận lại

1. offline 12 đã bị hủy
2. hacker cafe 0 phải là một sự kiện của archlinuxvn.
   archlinuxvn chỉ bàn về kỹ thuật, không bàn về văn hóa và thuế má.

cảm ơn các bạn.

On Fri, 31 Oct 2014 08:36:17 -0700 (PDT)
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Chào các bạn,
> 
> Do nhiều bạn thắc mắc là tại sao lại có 2 event cùng 1 thời điểm, 1
> địa điểm, vì thực tế lần offline này mình cố ý gộp cả 2 lại thành 1,
> vừa chào đón các thành viên mới và chào mừng anh Dynamo, đồng thời là
> nói chuyện, trao đổi, thảo luận về kĩ thuật mà mọi người trong nhóm
> quan tâm. Đây có thể là sự sai sót của mình, và mình xin lỗi tất cả
> mọi người vì đã không làm rõ và thông báo điều này sớm hơn. Mong gặp
> các bạn ở lần offline cafe này.
> 
> Chúc các bạn khỏe,
> 
> Duc Tran--
I am ... 5.5 dog years old.