[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Form đăng kí áo ArchlinuxVNVào 15:06:38 UTC+7 Thứ ba, ngày 23 tháng chín năm 2014, Võ Hoàng Sang đã viết:
> https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
> 
> Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
> 
> Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?

Nàng Ban may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới được cửa tay
(Ca dao Việt Nam)