[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Vào 19:38:59 UTC+7 Thứ tư, ngày 06 tháng tám năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> Hi,
> 
> Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình
> 
>   Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> 
> (Các fan của TheSLinux có thể xài
>     Server = http://f.theslinux.org/archlinux/$repo/os/$arch :D)
> 
> DC tại đà nẵng, cập nhật từ tier-1 mirror của ArchLinux. Quá trình
> xây dựng có ở http://theslinux.org/bugs/113
> 
> Cảm ơn các bạn.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.

Vừa vào tính coi thử, té ra bị "Invalid page or request".
Phải ghé qua fpt down 577MB trong 5 phút.