[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Focus Lộn Tùng PhèoOn Wed, 5 Nov 2014 01:08:23 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vọc Enlightenment một hồi, không biết là chọn ở cái mục Setting nào
> mà ứng dụng nhảy ra xoay lộn tùng phèo. Mới đầu thấy hay hay, save
> thoát ra rồi nó ... lộn mờ mắt không sao làm việc được (cắt dán dòng
> lệnh cho khỏe xác). Ai nhớ cái con ngõ ngóc nghách này ở đâu chỉ cho
> mình với cám ơn trước.
> 

Thật vất vả cho bác. Sao bác không lưu lại cái /home/ cũ mà xài bác.
Chừ hỏi cháu cũng chịu. Thôi bác dùng xfce4 đi cho tiện.

--
I am ... 5.5 dog years old.