[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Focus Lộn Tùng PhèoVọc Enlightenment một hồi, không biết là chọn ở cái mục Setting nào mà ứng dụng nhảy ra xoay lộn tùng phèo. Mới đầu thấy hay hay, save thoát ra rồi nó ... lộn mờ mắt không sao làm việc được (cắt dán dòng lệnh cho khỏe xác).
Ai nhớ cái con ngõ ngóc nghách này ở đâu chỉ cho mình với cám ơn trước.