[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Focus Lộn Tùng PhèoVào 16:16:33 UTC+7 Thứ tư, ngày 05 tháng mười một năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> On Wed, 5 Nov 2014 01:08:23 -0800 (PST)
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> > Vọc Enlightenment một hồi, không biết là chọn ở cái mục Setting nào
> > mà ứng dụng nhảy ra xoay lộn tùng phèo. Mới đầu thấy hay hay, save
> > thoát ra rồi nó ... lộn mờ mắt không sao làm việc được (cắt dán dòng
> > lệnh cho khỏe xác). Ai nhớ cái con ngõ ngóc nghách này ở đâu chỉ cho
> > mình với cám ơn trước.
> > 
> 
> Thật vất vả cho bác. Sao bác không lưu lại cái /home/ cũ mà xài bác.
> Chừ hỏi cháu cũng chịu. Thôi bác dùng xfce4 đi cho tiện.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.

Mò được rồi. Nó là Setting / All / Look / Compositor :)