[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Help! Can't login ttyTình hình là mình vừa mới install xvnkb,sau đó change cái locale.gen (en_US.UTF-8) 
 locale-gen rồi reboot

Sau đó thì login không được luôn :((,nó chỉ nhá lên 1 cái rồi trở vê promt login(Không có thông báo sai password) ^^

Mình có search vài từ khóa mà không ra,đã thử chroot change lại như cũ rồi pacman -Suy nhưng vẫn không đươc.Các archer nào có kinh nghiệm thì giúp với T.T

em xin đội ơn.