[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Help! Can't login ttyOn Thursday, November 6, 2014 6:21:52 AM UTC, Anh K. Huynh wrote:
> xvnkb nó xài preload nên chắc làm đơ luôn cả máy là phải rồi.
> Gói để cài là gói nào? Xem nó có ghi gì vào /etc/ld.so.conf.d/
> không? Nói chung, bỏ cái PRELOAD của xvnkb đi là ổn.
> 

co' 1 file xvnkb preload trong /etc ,xoa di thi ok,doi on anh :D

PS:install lxde xog cai' ibus-unikey khong dung duoc ma' khong biet tai sao,cai' xvnkb cung khong dc not' thi' nam' sao ???