[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

rsync tên, không rsync nội dungChào các bạn,

Mình cần backup danh sách tập tin, ví dụ có thư mục
	/home/media/youtube/

Trong thư mục này chứa các media file tải về từ Youtube.
Tuy nhiên, mình chỉ cần backup/ "danh sách tập tin" thôi,
chứ không phải nội dung. Vì thật ra khi cần chỉ việc lên
youtube tải về cái rẹt.

Nếu rsync có tùy chọn rồi thì bạn chỉ giúp hehe.

Cảm ơn nhiều.

--
I am ... 5.5 dog years old.