[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveauVào 18:29:58 UTC+7 Thứ hai, ngày 24 tháng mười một năm 2014, [email protected] đã viết:
> Nhưng mà bác sử dụng lệnh này chưa nó hiệu quả không? Lệnh này ép khi cài gói thì chỉ cài duy nhất gói đó. các gói liên quan không cài
Xác nhận là trên vaio fit của mình, nếu cài Intel và Nvidia thì nhiệt kế khi coi phim chẳng hạn nó nhảy lên 63 C.
Nếu chỉ cài Intel và Nouveau thì cũng coi phim đó,(chỉ cách nhau vài phút sau để boot sang Arch đối chứng), nhiệt kế tut xuống 59 C. Nếu không coi gì cả, chỉ vào gõ trong DD như bây giờ thì xuống còn 45 C.
Vậy đối với máy mình thì Nvidia driver không có tác dụng.