[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveauVào 18:29:58 UTC+7 Thứ hai, ngày 24 tháng mười một năm 2014, [email protected] đã viết:
> Nhưng mà bác sử dụng lệnh này chưa nó hiệu quả không? Lệnh này ép khi cài gói thì chỉ cài duy nhất gói đó. các gói liên quan không cài

Vào trang chuyên của nó thì lại thấy rõ ràng VaioFit14E xài Nvidia. Kiếm loanh quanh cũng down được cái này 
NVIDIA-Linux-x86_64-340.58.zip (75.3MB)
chưa biết kết quả cài ra sao.