[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauBác Hải đừng sợ, thế lày mà còn chả sao ...

Hồi nớ em chạy fluxbox đó
2014-12-13 6:59 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Theo tớ bấm quẻ thì do phim. Có nhiều bộ phim xem máy nóng nhiều
có phim xem máy nóng ít :D

Nói chứ chênh nhay 2 độ không ăn thua gì đâu bác ơi.^^ Bác muốn
chắc thì mượn Long cái đo nhiệt độ xịn về đô =))

On Sat, 13 Dec 2014 06:54:44 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Theo bấm quẻ, em thấy bác cài E trước, Mate sau...
>
> E nghĩ là E nổi khùng còn MATE tỏ ra nguy hiểm đó thôi bác ạ.
>
> Hahaha,
>
> Mà cớ gì bác phải cài 2 system khác nhau. Bác thử cài thêm DE lên
> cùng 1 base rồi login vào từng đứa, ktra mới công bằng chứ :)
>
> Thân mến,
>
> Việt Long
> On 13/12/2014 6:47 am, "maikhai" <[email protected]> wrote:
>
> > Cài Arch E17 và MATE ở 2 partition khác nhau (nhưng cùng chung
> > HOME_partition).
> > Khi boot vào đến Desktop, chưa kích hoạt gì, để ý thấy nhiệt độ
> > khác nhau E17 45-48 độ C
> > MATE 44-46 độ C
> > Khi xem phim chẳng hạn, thì MATE cao nhất là 59 độ C, còn E17 thấy
> > 61 độ C.
> >
> > Không biết sự khác biệt này có chính xác hay không? Do E17 và MATE
> > xài 2 thứ Temperature app khác nhau hay do trong E17 và trong Mate
> > có kích hoạt default các trình điều khiển nhiều ít khác nhau? Dù
> > sao, thấy nó mát hơn mấy độ nên cứ mở xài rồi tính sau.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected].
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/14b1d061-32e3-4e2d-a178-996e91f2bb6a%40googlegroups.com
> > .
> >
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141213065924.7e3cca8f%40icy.bar.