[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauPhải nói lại thế này cho rõ để làng xã biết:

Sau khi xóa sạch 3 primary partition trên ổ cứng,

1/ Mình cài MATE vào sda1 trước tiên
2/ chạy 1 tuần sao mới cài thêm (cài lại lần thứ xx) E17 vào sda2
3/ Vài ngày sau thì cài thêm một cái thứ ba vào sda3 (hoàn toàn riêng, nghĩa là /home cũng trên nó luôn). Trong sda3 mình quất vào đủ các món ăn chơi như E16, openbox, lxde, xfce4, fluxbox. Chỉ không cài KDE và Gnome vì nó bự quá.

Chênh nhau vài độ có lẽ chỉ là vấn đồ nhỏ, nhưng mò chơi cho qua buổi thôi. Dù sao thấy cái MATE cũng hay hay, chạy nó thấy được cả thời tiết thay đổi bên con cháu nội, rất thích. :)