[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhau@longgia2001:
Cha chả máy này không phải trâu mà là tê giác mới đúng. Ai ở Dalat nên dùng máy này :)