[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Mirror] Sự cố mirror ngày 28/1/2015Chào các bạn,

Mirror đã trở lại. Mình đang chạy lệnh sync, sẽ update
hoàn toàn trong dưới 10 phút nữa.

Hệ thống dính vào lỗi tương tự thế này [1[] nên không nhận
ra được dãy LVM/ lúc khởi động [2]. Tạm thời,
mình phải bật dãy LVM/ bằng tay mỗi khi máy boot. Lỗi xảy
ra sau khi update kernel/ và glibc/ (xem [3].)

Bạn nào tìm cách giải quyết triệt để hoặc biện pháp chữa cháy
sẽ giữ được 100k (2 hạt dẻ trong hệ thống nutshell-ng).

Cảm ơn các bạn!

[1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=616689
[2] http://www.enlightenment.org/ss/e-54c88291694ad9.02811462.jpg
[3] http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-0235

On Wed, 28 Jan 2015 11:35:53 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> 
> Năm mới mirror f.archlinuxvn.org tạm thời gặp sự cố từ truy cập bên
> ngoài. Dự kiến sự cố này sẽ khắc phục trong 2 ngày 28 và 29 tháng 1.
> 
> Nhóm quản lý mirror cũng sẽ liên hệ với DSP Đà Nẵng khi cần thiết, mọi
> thông tin sẽ được cập nhật đến mọi người khi có thay đổi mới.
> 
> Thay mặt mirror team,
> Trân trọng,
> Severus
> --
I am ... 5.5 dog years old.