[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Mirror] Sự cố mirror ngày 28/1/2015Chào mọi người,

Năm mới mirror f.archlinuxvn.org tạm thời gặp sự cố từ truy cập bên ngoài. Dự kiến sự cố này sẽ khắc phục trong 2 ngày 28 và 29 tháng 1.

Nhóm quản lý mirror cũng sẽ liên hệ với DSP Đà Nẵng khi cần thiết, mọi thông tin sẽ được cập nhật đến mọi người khi có thay đổi mới.

Thay mặt mirror team,
Trân trọng,
Severus