[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sự cố không phân giải dns ngày 15/1/2015Chào mọi người,
Thay mặt nhóm mirror team đang vận hành mirror f.archlinuxvn.org thông báo đến người dùng mirror như sau

Hôm nay, mirror f.archlinuxvn.org đã gặp sự cố không thể phân giải tên miền từ Việt Nam với các dns server lớn như Google, OpenDNS.

Để khắc phục tình trạng này, các bạn thêm vào tập tin /etc/pacman.d/mirrorlist

Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/$repo/os/$arch

Để có thể tiến hành sync bằng mirror của FPT thay cho f.archlinuxvn.org.
Các thông báo tiếp theo sẽ được gửi tới các bạn trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,
Ngô Huy