[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...@Kita: do em thôi :v, ai bảo có 3G, ai bảo auto sync chi check nhiều mệt, anh chả thèm check, về nhà là ngủ khỏe :v

Vào 12:16 Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> đã viết:

Stupid phone thôi!

On 30/12/2014 12:14 pm, "Duc Tran" <[email protected]> wrote:

Cháu cũng đồng ý với bác về khoản không email, không smart phone luôn. Cứ tầm 2, 3 phút điện thoại rung lại phải check mail, check tin nhắn, nhiều khi ngán lại muốn tắt máy luôn cho khỏe, mà tắt xong thì hôm sau lại bị hỏi. Thế nên ước gì không có smart phone nhỉ.

Duc Tran

On Dec 30, 2014 6:41 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Mon, 29 Dec 2014 03:28:40 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mình thì ngược với Kỳ Anh, bị một cái bực là muốn xóa bớt mà khó quá.
> Ví dụ trong các folder (trừ Inbox và Send box), mình nhấn select All
> rồi nhấn cái thùng rác, thì thấy hiện dòng chữ "loading..." nhưng chả
> thấy xi nhê gì cả. Mọi cái mails loại "trông thấy đã ngứa mắt" vẫn
> nằm ì trong box. Chán quá nhấn logout thì máy chết cứng, không hiểu
> tại sao.

Sống chung với lũ bác ơi. Bác đừng check email nữa là đỡ đau mắt à :)

> Chợt nhớ tới 2 người bạn quái nhân gần bốn chục năm nay không có tin
> tức, dò la kỳ công mới biết là nhị vị nhất định không xài email, cũng
> không chơi smartphone, xe hơi cũng cóc thèm học lái luôn. Suy đi tính
> lại, không chừng họ có lý a!

Chắc đã thành siêu nhân rồi bác nhỉ :D


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141230064147.2559c628%40icy.bar.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiLvCzFde7jYUb5xc9d3shtxLOK9BaqnJSULuysf4_FHMw%40mail.gmail.com.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhPQUFGq_3ATo%2Btf-NaxSQVCEb764b-tvi%2Br9UA0%3Dpy%3DHQ%40mail.gmail.com.