[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cái gì của ta thì để Google giữ...https://github.com/icy/google-group-crawler/commit/2ed5a9d352ab5

On Thu, 25 Sep 2014 21:15:15 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Mới thêm mirror cho saigonlug và viettug
> 
> http://l.archlinuxvn.org/viettug
> http://l.archlinuxvn.org/saigonlug
> 
> bạn nào cần thêm mirror thì hú mình tiếng. với commit mới nhất [1]
> thì giờ đây update cái rẹt luôn.--
I am ... 5.5 dog years old.