[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...On Mon, 29 Dec 2014 03:28:40 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mình thì ngược với Kỳ Anh, bị một cái bực là muốn xóa bớt mà khó quá.
> Ví dụ trong các folder (trừ Inbox và Send box), mình nhấn select All
> rồi nhấn cái thùng rác, thì thấy hiện dòng chữ "loading..." nhưng chả
> thấy xi nhê gì cả. Mọi cái mails loại "trông thấy đã ngứa mắt" vẫn
> nằm ì trong box. Chán quá nhấn logout thì máy chết cứng, không hiểu
> tại sao.

Sống chung với lũ bác ơi. Bác đừng check email nữa là đỡ đau mắt à :)

> Chợt nhớ tới 2 người bạn quái nhân gần bốn chục năm nay không có tin
> tức, dò la kỳ công mới biết là nhị vị nhất định không xài email, cũng
> không chơi smartphone, xe hơi cũng cóc thèm học lái luôn. Suy đi tính
> lại, không chừng họ có lý a! 

Chắc đã thành siêu nhân rồi bác nhỉ :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.