[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...Mình thì ngược với Kỳ Anh, bị một cái bực là muốn xóa bớt mà khó quá. Ví dụ trong các folder (trừ Inbox và Send box), mình nhấn select All rồi nhấn cái thùng rác, thì thấy hiện dòng chữ "loading..." nhưng chả thấy xi nhê gì cả. Mọi cái mails loại "trông thấy đã ngứa mắt" vẫn nằm ì trong box. Chán quá nhấn logout thì máy chết cứng, không hiểu tại sao.

Chợt nhớ tới 2 người bạn quái nhân gần bốn chục năm nay không có tin tức, dò la kỳ công mới biết là nhị vị nhất định không xài email, cũng không chơi smartphone, xe hơi cũng cóc thèm học lái luôn. Suy đi tính lại, không chừng họ có lý a!