[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...On Tue, 30 Dec 2014 20:44:20 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> @Kita: do em thôi :v, ai bảo có 3G, ai bảo auto sync chi check nhiều
> mệt, anh chả thèm check, về nhà là ngủ khỏe :v

Có không đó =))


--
I am ... 5.5 dog years old.