[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cài Bluetooth không đượcCần bật Bluetooth để sao lưu contact list trong con BB, mình cài theo hướng dẫn trong Archwiki rồi mà vẫn không thấy xuất hiện, nhấn System/Preferences/ Bluetooth Manager thì nó trơ trơ không xi nhê gì. 
Máy mình là con Vaio hình như kỵ Bluetooth nhưng mình không biết cách fix.
Ai biết chỉ giùm cái. Xin cám ơn.