[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauVào 23:49:36 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 03 tháng 1 năm 2015, Phong Ky Vo đã viết:
> Cài vào cùng 1 ÓS xem! rồi chon luc login. Nếu thích mát thì Opebox thử xem

Openbox chạy trong Archbang mấy tháng hồi chưa cài được Arch, thấy cũng nhanh nhưng hơi bất tiện nên bỏ rồi.
Rút lại cài Arch, hoặc E17 hoặc MATE, chọn một là êm :)