[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Mirror] Sự cố mirror ngày 28/1/2015Chúc mọi người năm mới phát tài phát bug!

Về lỗi liên quan tới LVM/root trên hệ thống Debian, may mắn
là mình đã tìm ra lý do và khắc phụ được

 https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=616689#139

Đầu năm fix bug lẹ thế này chắc cả năm cắm đầu fix bug quá hehe.

On Wed, 28 Jan 2015 14:32:49 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Chào các bạn,
> 
> Mirror đã trở lại. Mình đang chạy lệnh sync, sẽ update
> hoàn toàn trong dưới 10 phút nữa.
> 
> Hệ thống dính vào lỗi tương tự thế này [1[] nên không nhận
> ra được dãy LVM/ lúc khởi động [2]. Tạm thời,
> mình phải bật dãy LVM/ bằng tay mỗi khi máy boot. Lỗi xảy
> ra sau khi update kernel/ và glibc/ (xem [3].)
> 
> Bạn nào tìm cách giải quyết triệt để hoặc biện pháp chữa cháy
> sẽ giữ được 100k (2 hạt dẻ trong hệ thống nutshell-ng).
> 
> Cảm ơn các bạn!
> 
> [1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=616689
> [2] http://www.enlightenment.org/ss/e-54c88291694ad9.02811462.jpg
> [3] http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-0235
> 
> On Wed, 28 Jan 2015 11:35:53 +0700
> Ngô Huy <[email protected]> wrote:
> 
> > Chào mọi người,
> > 
> > Năm mới mirror f.archlinuxvn.org tạm thời gặp sự cố từ truy cập bên
> > ngoài. Dự kiến sự cố này sẽ khắc phục trong 2 ngày 28 và 29 tháng 1.
> > 
> > Nhóm quản lý mirror cũng sẽ liên hệ với DSP Đà Nẵng khi cần thiết,
> > mọi thông tin sẽ được cập nhật đến mọi người khi có thay đổi mới.
> > 
> > Thay mặt mirror team,
> > Trân trọng,
> > Severus
> > 
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.

LS0tDQo=