[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline nhân dịp rảnh nhiều ngàyOn Sat, 25 Apr 2015 08:16:20 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> Có kèo nào thời gian khác ko nhỉ :-/, t4 em vẫn đi làm còn sau đó thì
> đi ... xaa
> 

Em nói bạn Đức thêm vài ô nữa ha:D 


--
I am ... 5.5 dog years old.