[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

mirror down (f.theslinux.org, f.archlinuxvn.org)Hỏng hiểu sao :) Chắc server nghỉ lễ.

Tạm thời mọi người dùng mirror khác nhé.
Mình sẽ update sau.

--
I am ... 5.5 dog years old.