[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mirror down (f.theslinux.org, f.archlinuxvn.org)Mirror chết khoảng 12 tiếng, và đã phục hồi lại khoảng 1h sau khi
mình gửi email thông báo đầu tiên.

Quên cập nhật tình hình nên giờ mới gửi email lại.

Cảm ơn các bạn.

On Fri, 1 May 2015 20:44:36 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Hỏng hiểu sao :) Chắc server nghỉ lễ.
> 
> Tạm thời mọi người dùng mirror khác nhé.
> Mình sẽ update sau.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.