[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[job] cần tuyển SysAdmin/DevOpsMột công ty Mỹ có development team tại VN cần tuyền SysAdm/DevOps.

Làm việc chủ yếu với Amazon Web Services.

Mức độ: > Junior [1];
Bạn cần nói viết tiếng Anh tốt (anh văn giao tiếp).

Bạn nào cần job hoặc có bạn bè giới thiêu mình nhé.
Cần thêm thông tin mình sẽ cung cấp qua thư riêng.

Cảm ơn.


[1] http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2015/04/15/lam-linux-sysadmin-can-hoc-gi/index.html


--
I am ... 5.5 dog years old.