[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Offline về Docker * Re: Mummy return Zzzz hay Docker và những trò bẩn thỉuBạn nào có nhu cầu thì vote, rồi sẽ coi số lượng để tổ chức thế nào.

On Sat, 25 Apr 2015 00:40:59 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Mời bà con xem 
> 
>    http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2015/04/24/docker-bat-dau-voi-archlinux/index.html
> 
> Blog toàn về kỹ thuật nhé. 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.