[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[job] có hai job mới lương cao, girl xinhCác bạn xem nhé 

* http://itviec.com/jobs/linux-c-mysql-cloud-operations-engineer
* http://itviec.com/jobs/linux-devops-engineer--2

Mình không có liên quan gì nhưng bạn nào cần tư vấn
để viết CV thì mình sẽ thu phí =))

--
I am ... 5.5 dog years old.