[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

thêm Mirror cho BlackArchChào các bạn,

Mình mới thêm mirror cho BlackArch
   http://f.archlinuxvn.org/blackarch/

Về BlackArch, xem ở đây http://www.blackarch.org/

Enjoy!

--
I am ... 5.5 dog years old.