[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

archlinux (ARM) mirror out-of-syncMirror ARM (http://vn.mirror.archlinuxarm.org/)
bị lỗi out-of-sync do IP của server thay đổi nên
không kết nối được với upstream.

Mình đang liên hệ để giải quyết. Đang là cuối tuần
nên hy vọng đến khoảng thứ 3 sẽ xong.

Phiền các bạn!

PS: Xem trạng thái

  http://icy.theslinux.org/wohstatus/mirror-archlinuxarm.html


--
I am ... 5.5 dog years old.