[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: archlinux (ARM) mirror out-of-syncMirror is back up. See also 

  http://icy.theslinux.org/wohstatus/mirror-archlinuxarm.html

On Sat, 20 Jun 2015 21:45:13 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Mirror ARM (http://vn.mirror.archlinuxarm.org/)
> bị lỗi out-of-sync do IP của server thay đổi nên
> không kết nối được với upstream.
> 
> Mình đang liên hệ để giải quyết. Đang là cuối tuần
> nên hy vọng đến khoảng thứ 3 sẽ xong.
> 
> Phiền các bạn!
> 
> PS: Xem trạng thái
> 
>   http://icy.theslinux.org/wohstatus/mirror-archlinuxarm.html
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.