[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chào mừng thành viên thứ 3000 của BrchlinuxMời bạn xem:
   https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/368249830035412/

Mở tiệc ăn mừng nào ;)

Btw, bạn nào xài Telegram có thể tham gia group của nhóm theo link

    https://telegram.me/joinchat/05fe39f502049e54ff7d2928dda7bbe4


--
I am ... 5.5 dog years old.