[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] technical lead (~Python)Hi Dương,

A coi joblist thì không thấy. :)

On Tue, 21 Jul 2015 14:57:18 +0700
Nguyễn Hà Dương <[email protected]> wrote:

> Anh ơi,
> 
> El 07/21/2015 a las 11:01 AM, Anh K. Huynh escribió:
> > 
> > Một cty start-up (Mỹ), cần người lead một đội phát triển chuyên về 
> > xử lý dữ liệu. Thiên về Python. 
> > 
> > Bạn nào quan tâm hay giới thiệu bạn bè nhé. Liên hệ qua email hoặc
> > telegram account (z1yz1y)
> > 
> 
> Công ty ấy có tuyển remote Python developer không anh?
> 
> Dương--
I am ... 5.5 dog years old.