[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[job] technical lead (~Python)Một cty start-up (Mỹ), cần người lead một đội phát triển chuyên về 
xử lý dữ liệu. Thiên về Python. 

Bạn nào quan tâm hay giới thiệu bạn bè nhé. Liên hệ qua email hoặc
telegram account (z1yz1y)

--
I am ... 5.5 dog years old.