[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] technical lead (~Python)Để anh nhắn em các thông tin cần thiết. 

On Tue, 21 Jul 2015 15:40:02 +0700
Nguyễn Hà Dương <[email protected]> wrote:

> Hi anh,
> 
> El 07/21/2015 a las 03:07 PM, Anh K. Huynh escribió:
> > Hi Dương,
> > 
> > A coi joblist thì không thấy. :)
> > 
> 
> Ồ thế ạ.  Anh hỏi giúp em hoặc cho em contact được không ạ :").
> 
> Dương--
I am ... 5.5 dog years old.