[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

100k projectLaptop của mình khi nào khởi động lên cũng bị lệch giờ, khoảng 74 giây. Đã tìm rất nhiều cách để sửa mà không được.

Bạn nào fix được xin tặng 100k uống cà phê.

Cảm ơn nhiều :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.