[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thư ngỏ gửi các bạn quản trị của ArchLinuxVN



On Thu, 24 Sep 2015 01:29:56 -0700 (PDT)
miyo <[email protected]> wrote:

> Anh K.A ơi,
> 
> Vậy tổng cộng hiện tại mọi người hoạt động ở 'những' đâu? Và nơi nào
> là chính ạ?

Mọi người vẫn xài Skype, irc, telegram. Kênh nào cũng có, chắc vì ai cũng thấy tiện khi giữ cái cách mình hay xài. À còn có cả FB.

A xài telegram thấy nó tốt là có thể làm bot hay, nhiều trò. E thấy có cần phải gom hết lại một chỗ không?

--
I am ... 5.5 dog years old.