[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projectDạo này máy tính anh giống cái điện thoại di động. 

Cái điện thoại Xperia-M khi mặt cảm ứng bị dính ước thì chịu chết, không mần ăn chi được. Hoặc là lâu lâu cái flash bật lên là không cách gì tắt được. Giải pháp: rút bin ra cắm lại =))

Laptop a xài Linux cũng có nguồn gốc giống Android: cắm màn hình thứ hai vào nhưng không thể nhận độ phân giải tối đa được; cứ lên 1024x800 của hồi Obama còn đi xin việc ở Sài Gòn. Reboot không được. Cách giải quyết là... nhấn poweroff, chờ tí chạy lại là ngon. Bó tay =))


On Mon, 28 Sep 2015 09:42:46 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> Bữa anh K. Anh có nói có một tuyệt chiêu khi máy cài Linux mà chậm
> (khi mà uptime đến chục ngày) thì giải pháp là reboot.
> 
> Đố biết tại sao :D


--
I am ... 5.5 dog years old.