[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Có cách nào cài được file .deb trên ArchLinux không nhỉ?1. Trả lời nhanh: Thổ dân ăn thịt sống, con người hiện đại dùng đủ thứ đồ chế biến. Bạn dùng arch 1 ngày, và muốn dùng .deb, chắc chắn, nguy cơ rồi loạn tiêu hóa của bạn đến 101%.

2. Trả lời từ từ: đối với những app không có sẵn binary, bạn có thể cài từ source. Với những app không có source, bạn hãy học cách xử lý tương tự các bác trên AUR xử lý acroread, và tự tạo script cho mình.

Nếu bạn thấy cách 2 khổ, thì cứ DEB bạn nhé.

Thân mến

Việt Long


On Wed, Oct 7, 2015, 06:22 Hoài Nam <[email protected]> wrote:
Chào mọi người mình mới dùng Arch được 1 ngày, thấy Arch cũng hay và dễ sử dụng, hiện taị mình chỉ biết dùng yaourt để cài sofware trên kho của Arch. Mình muốn cài các phần mềm khác của Debian , bạn nào có cách ko? Và tiện xin luôn hd dùng Pacman để cài soft với! Cám ơn !

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/d55c5526-5ec8-4c28-9415-a815a7b3659b%40googlegroups.com.