[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Có cách nào cài được file .deb trên ArchLinux không nhỉ?Hi Nam

Arch hay Debian thì cũng là Linux, gói có trên Debian thì chắc chắn cũng có trên Arch, nếu là gói official thì bạn có thể cài dễ dàng từ pacman, nếu có trên AUR thì cài bằng yaourt hoặc makepg, nếu không có thì bạn cũng có thể biên dịch từ source code như bất cứ distribution nào không có vấn đề gì cả. Đừng ép buộc mình phải "cài đc file .deb", .deb là binary trên hệ Debian/Ubuntu, ở đây là Arch nhé 😃

Còn về pacman thì chắc chỉ có thể đọc ở đây thôi, https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman, cơ bản thì cần biết

- pacman -S
- pacman -Ss
- pacman -Sy
- pacman -Syu
- pacman -R ...

Bạn tự tìm hiểu sẽ thấy thú vị hơn.

Có vấn đề gì không rõ bạn lên kênh telegram/irc để mọi người hỗ trợ nhé.
--
Quang aka xluffy


Vào 22:42 Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Hoài Nam <[email protected]> đã viết:
Chào mọi người mình mới dùng Arch được 1 ngày, thấy Arch cũng hay và dễ sử dụng, hiện taị mình chỉ biết dùng yaourt để cài sofware trên kho của Arch. Mình muốn cài các phần mềm khác của Debian , bạn nào có cách ko? Và tiện xin luôn hd dùng Pacman để cài soft với! Cám ơn !

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/d55c5526-5ec8-4c28-9415-a815a7b3659b%40googlegroups.com.--
Q